Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2019

Det har i veckan varit mycket ”buzz” om kvarlevor av ex antal människor från norra Sverige. Eller den delen av norra Skandinavien som idag benämns som ”Sverige”.
Några (”svenska”) ”forskare” för 70 år sedan fick för sig att det möjligen fanns rasmässiga skillnader mellan folk i norr och i söder.
Och folk på en viss sida av en älv/gräns/dike/skog hade bättre egenskaper än folk från den andra sidan…

Så är det ju inte, så ha vi det sagt.

Men än idag, så finns det folk vilka (OBS: folk, inte folkslag) anser sig vara finare och/eller ursprungligare än några andra.
Hos oss i Sverige kallar dom sig för samer. De, samerna, anser sig att varit här först och därmed besitta nån form av rätt att utöva makt över vissa delar av Sverige/Norden/Skandinavien.

Hell no, säger Junior. Utifrån undersökningar är ni lika svenska som vi.
Att då skrika sin egen olikhet utifrån att ”jag är som alla andra, men jag var här först, så jag ska ha mer…”

Nä, case closed.

Ni är nordbor/skandinavier/finnar/svenskar/norrmänn och icke några andra rättigheter hava, oavsett antal gravplundringar.
Bara skämmigt att ni tror nåt annat.

Avstår från bildtext

Read Full Post »